AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOVIČKA

2 až 4 roky

ZJISTIT VÍCE

PRIMARY
MATEŘSKÁ ŠKOLA

3 až 7 let

ZJISTIT VÍCE

ELEMENTARY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

6 až 12 let

ZJISTIT VÍCE

ADOLESCENTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

12 až 15 let

ZJISTIT VÍCE

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Milí rodiče, zveřejňujeme organizační pokyny k zápisu do MŠ.

Letošní zápis bude probíhat v souladu s Opatřením k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 vydaným MŠMT bez osobní přítomnosti dětí ve školce a bude obsahovat pouze formální část (tedy pouze dokumentaci).

 

Postup při žádosti o přijetí:

 1. Stáhněte si, prosím, Přihlášku do MŠ AMA a Čestné prohlášení k očkování dítěte.
  Pro děti do 3 let věku je připravena tato Přihláška do MŠ Sovička a Čestné prohlášení k očkování dítěte.
  Prosím, vyplňte oba tyto dokumenty.
 2. Okopírujte či naskenujte rodný list a očkovací průkaz dítěte (v případě kopie není potřeba ověřená kopie).
 3. Všechny čtyři dokumenty (Přihlášku do MŠ, Čestné prohlášení k očkování, kopii rodného listu a kopii očkovacího průkazu) odevzdejte prosím v termínu od 2. května do 16. května 2020 do AMA SCHOOL jedním z následujících způsobů:
  – datovou schránkou: pxnvpvb
  – e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) – office@amaschool.cz
  – poštou (doporučený dopis)
  – vhodit do schránky (schránka je umístěna vedle hlavních dveří u vchodu školy/školky)
 4. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a do konce května o něm budete informováni telefonicky či písemně.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte paní Irenu Malou – mala@amaschool.cz, tel: 605 512 841, případně Annu Svetkovou na office@amaschool.cz.

Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám i dětem v této nelehké době vše dobré, hlavně hodně zdraví.

Mgr. Dita Břečková Šeinerová, ředitelka AMA SCHOOL

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Milí rodiče, zveřejňujeme organizační pokyny k zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Letošní zápis bude probíhat v souladu s Opatřením k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaným MŠMT bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bude obsahovat pouze formální část (tedy pouze dokumentaci).

 

Postup při žádosti o přijetí:

 1. Stáhněte si, prosím, Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Osobní dotazník. Prosím, vyplňte oba tyto dokumenty.
 2. Okopírujte či naskenujte rodný list dítěte (v případě kopie není potřeba ověřená kopie). Po ověření Vámi uvedených údajů bude kopie rodného listu školou skartována (slouží pouze k ověření totožnosti účastníka správního řízení).
 3. Všechny tři dokumenty (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Osobní dotazník a kopii rodného listu) odevzdejte prosím v termínu od 1. dubna do 24. dubna 2020 do AMA SCHOOL jedním z následujících způsobů:
  – datovou schránkou: pxnvpvb
  – e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) – office@amaschool.cz
  – poštou (doporučený dopis)
  – vhodit do schránky (schránka je umístěna vedle hlavních dveří u vchodu školy)
 4. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a počátkem května o něm budete informováni telefonicky či písemně.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte paní Irenu Malou – mala@amaschool.cz, tel: 605 512 841.

Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám i dětem v této nelehké době vše dobré, hlavně hodně zdraví.

Mgr. Dita Břečková Šeinerová, ředitelka AMA SCHOOL

AKTUÁLNĚ

OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

na základě vydaného Mimořádného opatření Vlády ČR ze dne 10.3.2020

 

 

Milí rodiče,
jak oznámil premiér Andrej Babiš na dnešní tiskové konferenci, tak s účinností od středy 11. března 2020 se ruší výuka na základních, středních a vyšších odborných školách v celé ČR. Ministerstvo zdravotnictví vydalo již mimořádné opatření.
Vzhledem k tomuto opatření jsme se rozhodli uzavřít celé zařízení AMA SCHOOL z preventivních důvodů.
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html

 

Z těchto důvodu rušíme do odvolání také Montessori Mini klubík a výuku Play Wisely.
Jakmile vláda ČR zruší toto mimořádné opatření, budeme Vás zde opět informovat o zprovoznění zařízení. Sledujte proto prosím naše webové a facebookové stránky, kde Vás budeme informovat o aktuální situaci.
Případně jsme Vám k dispozici na tel: 702 279 927.

 

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Dita Břečková Šeinerová, ředitelka školy
a AMA tým

CO NABÍZÍ AMASCHOOL

CO VŠECHNO U NÁS MAJÍ VAŠE DĚTI

PlayWisely

KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ V LESE

Je jen málo míst, kde stojí škola a školka na samotě u lesa, na kopci, kam mlha a smog mnohokrát nedosáhne, kde je výhled na okolní kopce...

ZJISTIT VÍCE

ODBORNĚ VZDĚLANÍ PEDAGOGOVÉ

V každé třídě je vysokoškolsky vzdělaný pedagog s akreditovaným montessori výcvikem MŠMT.

ZJISTIT VÍCE

STIPENDIJNÍ PROGRAM

V naší montessori škole a školce nabízíme možnost získat stipendium vyhrazené pro děti se speciálními potřebami nebo pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí.

ZJISTIT VÍCE

CELOTÝDENNÍ ČESKO-ANGLICKÝ PROGRAM

Dětem od 2 do 15 let nabízíme vzdělávání ve čtyřech třídách s připraveným montessori prostředím s originálními montessori pomůckami. V každé třídě je kromě jednoho pedagoga s montessori vzděláním také rodilý mluvčí anebo pedagog hovořící pouze anglicky.

ZJISTIT VÍCE

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Nabízíme značné množství sportovních aktivit, které probíhají v rámci vzdělávacího procesu, jako například: dětskou jógu, plavání, tenis, golf, bruslení nebo tanec.

ZJISTIT VÍCE

KOLIK ČASU ZBÝVÁ

DO LETNÍCH PRÁZDNIN

NAŠE NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI

NEZMEŠKEJTE NAŠE UDÁLOSTI A AKCE

There are no upcoming events at this time

PRO VAŠE DĚTI

NÁŠ TÝM

VĚKOVÉ SMÍŠENÉ TŘÍDY

Tříleté věkové rozpětí v každé třídě umožňuje seskupování dětí podobně jako v rodině, kde učení se může probíhat přirozeně. Starší děti se mohou podělit o to, co se naučily a ve stejný okamžik si předáváním upevnit svou vlastní nedávno získanou vědomost. Protože toto učení mezi spolužáky je Montessori metodě vlastní, je zde častější přítomnost konverzací a jazykových zkušeností v obyčejných třídách nevídaných. Činnosti ve třídě podporují vývoj společenského chování, emoční růst, koordinaci malých i velkých svalů stejně jako akademickou přípravu.

PŘÍPRAVNÉ PROSTŘEDÍ S POMŮCKAMI DLE AMI STANDARDŮ

Standardy zajišťují, že škola, která je splňuje, nabízí programy umožňující plný intelektuální, sociální a psychologický rozvoj dětí. Dále zajišťují, že přístup k dětem je v plném souladu s tím, jak jej šíří AMI výcviky pedagogů na celém světě.
Ve správně připraveném prostředí má každé dítě vnitřní sílu, motivaci a schopnost řídit svůj vlastní rozvoj a naplňovat svůj potenciál, a to od momentu narození až do úplné dospělosti. Součástí tohoto prostředí jsou podnětné pomůcky pro práci, ale především my, informovaní a vzdělaní dospělí - rodiče i učitelé.

V KAŽDÉ TŘÍDĚ VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝ PEDAGOG s akreditovaným montessori výcvikem MŠMT

Příprava dospělého, který chce pracovat s dětmi, vyžaduje vysokou úroveň sebe disciplíny, oddanost této práci, vnitřní závazek a vysoce profesionální přístup. Montessori výcvik se speciálními pomůckami. Každá pomůcka má svou specifickou funkci v celkovém schématu Montessori připraveného prostředí.
Jeden z pedagogů jak v základní škole, tak i v mateřské škole disponuje nejvyšším mezinárodním výcvikem pod organizací AMI (Asociation montessori international), kterou založila sama Marie Montessori a jež zaručuje autenticitu akademického vzdělání, které hlásala sama paní Montessori.

KROUŽKY

V AMASCHOOL

MALÝ BADATEL – ZŠ

Stát se malým badatelem...

ZJISTIT VÍCE

POLYTECHNIKA – ZŠ / MŠ

Budeme trénovat naší šikovnost...

ZJISTIT VÍCE

ANGLIČTINA pro pokročilé – ZŠ

A stále se chceme zdokonalovat...

ZJISTIT VÍCE

ŠPANĚLŠTINA – ZŠ

Další jazyk pro naše děti...

ZJISTIT VÍCE

ATLETIKA – ZŠ / MŠ

Musíme být i ve fyzické kondici...

ZJISTIT VÍCE

Facebook