PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ

2,5 až 6 let

Montessori třídy MŠ tvoří výškově přizpůsobené prostředí pro děti ve věku 2,5 až 6 let. Police, ve kterých jsou uloženy aktivity pro děti, jsou otevřené, volně přístupné a výškově dostupné. Stejně tak je uzpůsobeno i prostředí pro ZŠ, samostatně pro 1. až 3. třídu, 4. až 6. třídu a 7. až 9.třídu.

Třída je rozdělena do jednotlivých oblastí, které reagují na potřeby a senzitivní vývojové fáze dětí.

 „Tak jsme se přesvědčili, že vzdělávání není něco, co dělá učitel, ale že je to přirozený proces, který probíhá samovolně v každé bytosti. Jeho podstatou není naslouchání slovům, ale praktická zkušenost, kterou jedinec získává při aktivním působení na své okolí. Úkolem učitele tedy není mluvit, nýbrž promyslet a připravit takový sled motivačních prvků, které by děti vedl ke spontánnímu vstřebávání vědomostí a osvojování dovedností ve speciálním, pro ně připraveném prostředí.“ (AM, Úloha dítěte při nápravě společnosti, str.13)

TŘÍDA JE ROZDĚLENA NA OBLASTI:
1.oblast praktického života, kde jsou připraveny pomůcky pro rozvoj sebeobsluhy, péče o sebe i o okolí, je zde zahrnuta i část, kde se děti učí i morální pravidla, pravidla „dobrých mravů“, ke které spontánně dochází v rámci každodenní interakce s dětmi a dospělými.

Součástí třídy i je plně vybavená kuchyň s tím rozdílem, že její pracovní plocha odpovídá výšce dětí tohoto věkového období

2. oblast se smyslovým materiálem, kde procvičují rozlišování, srovnávání, třídění, pojmenovávání či popisování smyslových vjemů z různých hledisek, např. délky, šířky, teploty, hmotnosti, vlastnosti, barvy, polohy atd.

3.oblast rozvoje jazyka, který se rozvíjí ve třech úrovních-v oblasti mluveného slova, rozvoje psaní a čtení.Zaměřuje se na všeobecný rozvoj řeči, slovní zásobu, artikulovanou mluvu či tvorbu věty. Zkoumáme jaký zvuk patří ke kterému symbolu, což přirozeně vyústí v skládání slov a čtení knížek

4.oblast rozvoje matematiky– kde se používají speciálně vytvořené pomůcky, které dětem umožňují přijmout koncept počtu, symbolu,posloupnosti, početních operací a pokládají základy matematiky.

Mezi další oblasti vzdělávaní patří Zeměpis, kde děti poznávají tvary pevniny a vodních ploch, nacházejí názvy kontinentů či států, k nimž přiřazují vlajky

Přírodověda, kde se učí rozlišovat živou a neživou přírodu, znaky zvířat nebo zvířecí druhy

Nemalou roli hraje umění, výtvarná a hudební výchova.

Free Aftersales Support

We offer 100% free after sales support. Once you purchase you can use our Support Forum backed by professionals who are available to help our customers.

Visit Support Forum

Customization Services

We provide WordPress customization services some of which are:

  • Theme install and set-up
  • Responsive development
  • Custom page templates
  • Custom plugin development
  • Custom theme and icons design

Blog Categories

Montessori ZŠ a MŠ

Jsme mateřská a základní škola v Mostě s Montessori programem. Náš současný vzdělávací program je pro děti od 2 do 15 let. Přijďte se k nám podívat.

Jsme o.p.s. - veškeré získané finanční zdroje jsou tudíž investovány do naší činnosti a rozvoje.

        

Rychlý kontakt

AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.

Široký vrch 363
Most, 434 01

+420 702 279 927

office@amaschool.cz

Elektronická omluvenkaFotogalerie

Facebook