AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

UČITEL JAKO PRŮVODCE

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

M.M. vytvořila následující „dvanáctero“:

 1. montessori pedagog musí vytvořit předem připravené prostředí a starat se o něj.
 2. montessori pedagog musí sám ovládat užívání a využití didaktického materiálu a umět dětem zprostředkovat jeho používání.
 3. montessori pedagog je aktivním, když zprostředkovává dítěti vztah s okolím, je pasivním, pokud se tento vztah již uskutečnil.
 4. montessori pedagog musí děti neustále pozorovat a diagnostikovat, aby uměl pomoci v okamžiku, kdy je požádán o pomoc.
 5. montessori pedagog musí a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, když je požádán o pomoc.
 6. montessori pedagog musí umět naslouchat a potom se ptát.
 7. montessori pedagog musí respektovat dítě, když pracuje, a nevyrušovat ho.
 8. montessori pedagog musí respektovat dítě, když dělá chyby, aniž by ho hned opravoval.
 9. montessori pedagog musí respektovat dítě, které odpočívá a přihlíží práci jiných, aniž by ho rušil a nutil do práce.
 10. montessori pedagog se musí stále pokoušet nadchnout děti pro práci.
 11. montessori pedagog musí děti nechat pocítit, že se na jeho pomoc mohou kdykoliv spolehnout, nesmí ale svoji pomoc nikdy vnucovat.
 12. montessori pedagog nabízí dítěti, které dokončilo svoji práci a vyčerpalo své síly, mlčky svoji duši.

„V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě, jako svého učitele.“ (Maria Montessori)

Facebook