UČITEL JAKO PRŮVODCE

KAŽDÉHO DÍTĚTE

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

M.M. vytvořila následující „dvanáctero“:

 1. montessori pedagog musí vytvořit předem připravené prostředí a starat se o něj.
 2. montessori pedagog musí sám ovládat užívání a využití didaktického materiálu a umět dětem zprostředkovat jeho používání.
 3. montessori pedagog je aktivním, když zprostředkovává dítěti vztah s okolím, je pasivním, pokud se tento vztah již uskutečnil.
 4. montessori pedagog musí děti neustále pozorovat a diagnostikovat, aby uměl pomoci v okamžiku, kdy je požádán o pomoc.
 5. montessori pedagog musí a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, když je požádán o pomoc.
 6. montessori pedagog musí umět naslouchat a potom se ptát.
 7. montessori pedagog musí respektovat dítě, když pracuje, a nevyrušovat ho.
 8. montessori pedagog musí respektovat dítě, když dělá chyby, aniž by ho hned opravoval.
 9. montessori pedagog musí respektovat dítě, které odpočívá a přihlíží práci jiných, aniž by ho rušil a nutil do práce.
 10. montessori pedagog se musí stále pokoušet nadchnout děti pro práci.
 11. montessori pedagog musí děti nechat pocítit, že se na jeho pomoc mohou kdykoliv spolehnout, nesmí ale svoji pomoc nikdy vnucovat.
 12. montessori pedagog nabízí dítěti, které dokončilo svoji práci a vyčerpalo své síly, mlčky svoji duši.

„V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě, jako svého učitele.“ (Maria Montessori)

Free Aftersales Support

We offer 100% free after sales support. Once you purchase you can use our Support Forum backed by professionals who are available to help our customers.

Visit Support Forum

Customization Services

We provide WordPress customization services some of which are:

 • Theme install and set-up
 • Responsive development
 • Custom page templates
 • Custom plugin development
 • Custom theme and icons design

Blog Categories

Montessori ZŠ a MŠ

Jsme mateřská a základní škola v Mostě s Montessori programem. Náš současný vzdělávací program je pro děti od 2 do 15 let. Přijďte se k nám podívat.

Jsme o.p.s. - veškeré získané finanční zdroje jsou tudíž investovány do naší činnosti a rozvoje.

        

Rychlý kontakt

AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.

Široký vrch 363
Most, 434 01

+420 702 279 927

office@amaschool.cz

Elektronická omluvenkaFotogalerie

Facebook