AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše školka a škola se nachází na jednom z nejkrásnějších míst města, na kopci zvaném Široký vrch, který je vzdálený pouhé 2 km z centra.

 

Jsme denně s dětmi v lese, kde je bezpečno, žádné exkrementy a hlavně neomezený prostor, kde můžeme objevovat krásy přírody. Dělali jsme už táborák,  hledali houby, hrajeme oblíbenou schovávanou mezi stromy a když jsme venku je to jako kdybychom byli někde na prázdninách, na dovče. Poloha naší školy je opravdovým bonusem pro naše děti, které nemusí chodit za ruce a za kroužky podél silnice na procházky. A když je pod kopcem mlha, u nás nahoře je většinou slunečno. Inverze sedí pod námi. Chodíme denně na hodinu před obědem ven a děti se vrací s rudými tvářemi a krásně vyčerpány a okysličeny. Spánek po obědě je pak pro ně odměna :-).

 

Chceme tu šířit osvětu montessori a pořádat mnoho přednášek a povídání především pro rodiče a zájemce o montessori pedagogiku či respektující přirozenou výchovu.

 

Určitě něčím ojedinělým, mimo montessori akademického programu v rámci školky a školy a krásného prostředí , je fakt, že i rodiče mohou v tomto areálu aktivně strávit čas. A to jak s dětmi, tak i bez nich. K dispozici je fitness studio, sauna, vířivka, 2 tenisové kurty, kuželkárna, joggingové stezky, cyklostezky, griloviště a restaurace.

PROČ TO DĚLÁME?

„Ve školách, kde jsem vyrůstala, bylo úkolem učitele najít způsob, jak děti donutit dělat to, co jim je nakázáno, vměstnat je do škatulky, což přirozeně vedlo k neustálému řešení konfliktů. Z Montessori přístupu je ve všech směrech cítit, že vychází z pozorování a pochopení dětí. A stejné děti se najednou nadšeně a s láskou učí ´akademickým znalostem´ – matematice, čtení či přírodovědě, a vedle toho všemu, co pro život potřebují – včetně uklízení či mytí nádobí. S lehkostí a hravostí, jako by o učení nešlo. Tradiční přístupy berou děti jako bezmocné. Je úžasné vidět, co všechno samy dokážou, když mají tu možnost.“  db.

ČESKO – ANGLICKÁ TŘÍDA MONTESSORI 3-6 LET

Ve věku do 6 let je dítě nejvíce vnímavé k jazyku jak mateřskému tak i cizímu. Dítě pak přijímá další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje např. základní jazykovou školou, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem. Nejde tedy přímo o výuku cizího jazyka, která by byla neefektivní v tomto raném věku, ale o navození cizojazyčného prostředí, jenž začne brzy dítě vnímat jako prostředí jemu přirozené. Podobný efekt mají dvojjazyčná manželství, kde je pak dítě vybaveno dvěma mateřskými jazyky. Včasná jazyková příprava dítěte je nejlepší investicí pro budoucnost a podle studií se tato forma jeví jako efektivnější a ve výsledku i finančně méně náročná než pozdější jazykové kurzy či roční pobyt v zahraničí.

 

V naší třídě montessori je tedy veškerá komunikace s dětmi vedena dvojjazyčně. Program je určen dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka.

CO VAŠE DĚŤÁTKO ZÍSKÁ VZDĚLÁNÍM V NAŠÍ MŠ?

 • Smysl pro zdravou sebedůvěru a sebehodnotu
 • Klid a soustředění
 • Smysl pro řád a pořádek
 • Vnitřní radost, lásku k životu a ke světu, něco, co dělá lidskou bytost vnitřně silnou a svobodnou
 • Schopnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu a hledat řešení
 • Schopnost tvořit, žít svůj vlastní život podle svých představ, bez mentálních omezení
 • Smysl pro přátelství, pro potřeby druhých
 • Schopnost pomáhat a také být potřebným pro druhé
 • Kladný vztah k přírodě
 • Smysl pro humor
 • Schopnost klást otázky, které Vás budou přivádět do rozpaků

TÝM

Facebook