AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

PROJEKTY

PRÁVĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY:

 

Název projektu: Klíče k úspěšnému vzdělávání

Operační program: Věda, výzkum a vzdělávání
Výzva:  č.02 – Budování kapacit pro rozvoj škol II.
Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Realizátor:               Montessori školy Andílek – mateřská škola a základní škola o.p.s.
Partner:                    Asociace Montessori ČR z.s.
Realizace:                01.07.2018 – 30.06.2021

Centra kolegiální podpory v krajích:   6 krajů

  • m. Praha – Marché Montessori, Praha
  • Olomoucký – MŠ a ZŠ Loučná nad Desnou (od 21.2.2019)
  • Jihomoravský – Montessori Institute ZŠ, Brno,
  • Královéhradecký – Montessori MŠ a ZŠ Náchod,
  • Moravskoslezský – Labyrint- Lhota.
  • Ústecký- Ama School Most)

Cíl projektu:

Cílem projektu je úspěšně zavést formativní hodnocení v 6-ti ZŠ, které budou dále působit jako centra formativní podpory v 6-ti krajích ČR, stanou se tzv. leadery a inspirátory pro ostatní instituce základního vzdělávání ve vybraných regionech.

Záměrem center formativní podpory je inspirovat a podpořit ZŠ v krajích v zavádění a využívání formativního hodnocení a ve sbližování hodnocení výkonu žáků, a to formou vzájemného sdílení znalostí a zkušeností v tzv. formativních skupinách.

Dalším cílem projektu je přinést do ČR inovativní zahraniční metodiku nástrojů formativního hodnocení ,,Developmental Environmental Ratig Scale“ (DERS) a „Minnessotta Executive Functions Scale“ (MEFS).

Realizováno prostřednictvím projektu ESF Klíče k úspěšnému učení č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Název projektu: Vzdělávání Sovička Šablony II 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Název projektu: Přístavba školky a předškolky v AMA SCHOOL

Cílem projektu je zvýšení kapacity, kvality a dostupnosti infrastruktury pro  poskytování finančně a místně dostupných služeb pro vzdělávání dětí a péči o děti od 2 v sociálně vyloučené lokalitě Mostecka a tím tak podpora zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • rozšíření kapacit kvalitní a dostupné infrastruktury zařízení pro děti předškolního věku včetně dětí od 2 let rekonstrukcí stávajícího objektu MŠ a přístavbou části MŠ,
  • zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury zařízení realizací novostavby kuchyně a jídelny pro děti předškolního věku,
  • dovybavení učeben MŠ pomůckami a zahrady venkovními herními – dětské hřiště – prvky pro aktivní vyžití dětí.

 

Na realizaci projektu je poskytována podpora z EU.

cedule2

PŮDORYS PŘÍSTAVBY:

Přístavba jídelny - stavo2 půdorys

Facebook