AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

Třída pro nejmenší děti ve věku od 24 měsíců do 3 let

Ve třídě jsou permanentně 3 pedagogové, z nichž jeden má nejvyšší Montessori vzdělání AMI (Asociation Montessori International). A jeden z nich hovoří po celou dobu pouze anglicky. Dva z nich mají vysokoškolské vzdělání.

 

Třída je uzpůsobena pro celodenní docházku dětí.

 

Děti jsou v přátelské atmosféře domácího prostředí.

 

Velkou část dne věnují  sebeobsluze, péči o prostředí a zvířátka.

 

Celková kapacita této třídy je 15 dětí. S každým dítětem pracujeme individuálně a pomáháme mu, aby naplno rozvíjelo své možnosti. Společně řešíme každodenní situace a učíme se, jak reagovat zdvořile.

 

Používáme metodiku, která vychází z vědeckých poznatků o vývoji dítěte. Pečlivě vybíráme své učitele. Chceme, aby měli skvělé vzdělaní a s dětmi jednali vždy laskavě a s respektem. Vážíme si jedinečnosti každého dítěte. Citlivě v dětech podporujeme samostatnost i zdravou sebedůvěru. Díky přítomnosti rodilých mluvčí se děti přirozeně pouštějí do komunikace v angličtině. Staráme se o to, aby děti trávily hodně času pohybem v přírodě. Nejdůležitější zpětnou vazbou jsou pro nás děti, které k nám chodí do školky rády a jsou u nás šťastné.

 

Ve třídě je možná docházka celodenní (7:00–16:00 hod.) nebo dopolední (7:00–12:30 hod.).

 

Vaše dítě k nám může chodit 2–5 dní v týdnu podle vašich potřeb a možností.

 

Na všem se lze individuálně domluvit.

CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Dopolední docházka 2 dny v týdnu

4 000 Kč/měsíc

Dopolední docházka 3 dny v týdnu

4 700 Kč/měsíc

Dopolední docházka 4 dny v týdnu

5 500 Kč/měsíc

Dopolední docházka 5 dní v týdnu

6 000 Kč/měsíc

Celodenní docházka 3 dny v týdnu

5 000 Kč/měsíc

Celodenní docházka 4 dny v týdnu

5 900 Kč/měsíc

Celodenní docházka 5 dní v týdnu

6 500 Kč/měsíc

Můžete využít slevu na dani až do výše minimální mzdy, tj. 12 200 Kč za rok 2018.

TÝM

Facebook