AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

ANNA SVETKOVÁ

Office manager

O MNĚ

Narodila jsem se v Mostě roku 1980. Vystudovala jsem střední soukromou ekonomickou školu s jazykovým zaměřením v Mostě a roku 1998 jsem úspěšně odmaturovala.

 

Dlouhá léta jsem vedla tým dispečerek a zásahových jednotek na pultě centralizované ochrany, starala se o ekonomický chod střediska a zajišťovala jeho provozní stránku.

 

V roce 2011 jsem nastoupila k mezinárodní společnosti T-Mobile, kde jsem dosáhla příjemného úspěchu, kdy mě vedení jmenovalo nejúspěšnějším zaměstnancem celého segmentu. Tam jsem ovšem zároveň zjistila, že sektor aktivního prodeje produktů a služeb pro mě není to, čím se chci zabývat.

 

V roce 2015 jsem tedy zatoužila po změně a díky nečekané a zároveň vítané náhodě mě osud zavál sem, do AMA SCHOOL, kde spravuji zejména kancelářské, ekonomické a hospodářské záležitosti.

 

V průběhu let jsem postupně absolvovala několik kurzů, které jsem využila zejména při svých tehdejších profesích: školení NAM pro instalaci, správu a servis bezpečnostních zařízení, školení manažerských dovedností pro vedení týmů menších a středních podniků, kurz pro řidiče-referenty nebo kurz pro získání zbrojního průkazu.

 

Rozšiřování svých profesních dovedností se příležitostně věnuji i nadále, takže jsem absolvovala také školení v programu SAP k finančnímu účetnictví, dále školení v kancelářských počítačových programech, a také školení pro pracovníky kanceláří školských zařízení. Zatím poslední kurz, který jsem absolvovala, byl kurz pro archiváře a vedení spisové služby.

Moje motto…

„Vždy spoléhej jen na sebe. Tak nikdy nebudeš zklamán.“

Facebook