AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

Hudební kroužek se Sárou a Maggie

Hudební kroužek probíhá každé úterý od 15:00 do 15:45 hodin.

Maggie a Sára provedu děti světem hudby a hudebních nástrojů. Proberou s dětmi i hudební teorii.
Kroužek probíhá v češtině a angličtině ;-).

Facebook