AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

ELEMENTARY

PROČ METODOU MONTESSORI?

Jsme přesvědčeni, že nejdůležitějšími roky ve vzdělání našich dětí není střední ani vysoká škola, ale prvních dvanáct let života. Právě v tomto období se formuje jejich smysl pro vnímání světa, jejich charakter a obraz sebe sama, jejich základní schopnosti a vědomosti a to, jak ocení rozmanitost umění a kultur světa. Naše děti hrají v procesu učení aktivní roli a objevují za pomoci učitelů svůj vlastní potenciál.

 

Cílem našeho základního vzdělání je v dětech rozvinout akademickou dychtivost, tvořivou mysl, pevný charakter, duch služby ostatním a pocit sounáležitosti a jednoty s ostatními lidmi na světě.

 

To vše přesahuje hranice tradičního vzdělávání a naše základní škola si vytkla cíl být v tomto ohledu výjimečnou školou.

Z ČEHO VYCHÁZÍME?

 • Vycházíme z vývojových zákonitostí dítěte a jeho zájmu.
 • Připravené, podnětné prostředí pro věkově smíšené třídy, kdy děti jsou ve věku 6-15 let.
 • Česko-anglické prostředí.
 • Vysokoškolsky vzdělaný pedagog s montessori vzděláním.
 • Učitel jako průvodce, který děti inspiruje a motivuje nikoliv jako tyčící se autorita.
 • Dítě je rovno dospělému ve své lidské důstojnosti.
 • Cílem této vývojové fáze je objevování a fungování světa.
 • Učení v souvislostech.
 • Každodenní práce s montessori materiálem se zapracovanou kontrolou chyby.
 • Slovní hodnocení. Bez odměn a trestů. Chyba jako přítel.
 • Třídy s wi-fi připojením a možností každodenní práce s nejmodernějšími technologiemi.
 • Vzdělání, které odpovídá na potřeby současného světa jako cesta k poznání, k životu, k jazykům, k ostatním lidem i k sobě samým.
 • Učení prožitkem, vlastní zkušeností a srdcem.
 • Velký prostor pro objevitelskou mentalitu dítěte, jeho kreativitu a osobní růst v připraveném prostředí třídy i venku.
 • Prioritami jsou dobrý charakter a radost z učení nikoli memorování vědomostí.
 • Pěstování slušnosti, laskavosti a fair play jednání.
 • Harmonické vztahy mezi učiteli a žáky.
 • Rodič a učitel jako společní průvodci na cestě rozvoje každého jednotlivého dítěte.
 • Otevřený multikulturní, mezigenerační prostor pro celé rodiny.

TÝM

MARTIN BOREK

Zástupce ředitele, Montessori průvodce ZŠ a MŠ, třídní učitel Elementary I., metodik prevence a speciální pedagog a marketingový specialista

ZJISTIT VÍCE

SARAH STEHNOVÁ

Párový pedagog Elementary I.

ZJISTIT VÍCE

KATE ZUBAL

English speaking teacher

ZJISTIT VÍCE

ELIŠKA FRAŇKOVÁ

Asistent pedagoga, volnočasový pedagog

ZJISTIT VÍCE

ŠTĚPÁNKA KRCHNÍKOVÁ

Asistent pedagoga, volnočasový pedagog

ZJISTIT VÍCE

JANA STAŇKOVÁ

Zástupce ředitele, třídní učitelka Elementary II., Montessori průvodce ZŠ a výchovný poradce

ZJISTIT VÍCE

JANA “JANE” KRÁLOVÁ

English speaking teacher

ZJISTIT VÍCE

JANA OERTELTOVÁ

Volnočasový pedagog

ZJISTIT VÍCE

DITA BŘEČKOVÁ ŠEINEROVÁ

Ředitelka školy, Montessori průvodce ZŠ a vedoucí ŠPP

ZJISTIT VÍCE

IRENA MALÁ

Třídní učitelka Elementary III. a marketingový specialista

ZJISTIT VÍCE

Facebook