AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Chceme nabídnout jedinečný montessori pedagogický přístup v naší škole. Pedagog a montessori průvodce v jedné roli, kvalitní připravené montessori prostředí dá každému dítěti prostor a vedení k tomu, aby využilo svůj vlastní vnitřní potenciál, motivaci a vnitřní sílu k naplnění vlastního rozvoje.

Děti budou v prostředí, kde bude probíhat vzájemná interakce mezi věkovým rozpětím 6 až 12 let. Tak jako je to přirozené v rodině. Mladší děti mohou sledovat starší děti při práci a naopak starší mohou být nápomocni těm mladším. Mladší dítě, např. šestileté si zcela přirozeně přijde říci o pomoc dítěti např. osmiletému.A to osmileté si mnohem lépe pamatuje jaká úskalí řešil a jak došel k nějakému cíli při aktivitě, kterou dělal, když mu bylo těch 6 let let než dospělý, pro kterého je toto období už velmi vzdálené. A v takovémto prostředí ty starší děti zcela přirozeně budou zažívat pocity důležitosti a mladší děti k nim budou s obdivem vzhlížet.

Když nějaké starší dítě bude chtít jít pracovat s montessori materiálem do MŠ, ať už z důvodu, že neprošel montessori předškolním vzděláním či potřebuje uspokojit určitou svoji potřebu, dveře budou pro něho vždy otevřené.

Učitelé jak v MŠ tak i ZŠ budou mít nejvyšší možné dosažené montessori vzdělání , které předávala Dr.Marie Montessori.

Prostředí připravíme dle mezinárodních AMI montessori standardů a budeme žádat o akreditaci AMI, tím bychom se rádi odlišili od zařízeních, které pouze nesou název montessori, ale obsah jim uniká.

Chceme vytvořit mezigenerační, multikulturní prostor jak pro děti, tak jejich rodiče, prarodiče, sourozence, přátelé, kde se budeme potkávat, tvořit, sportovat, hodně povídat a chceme, aby rodiče byli našimi partnery na cestě vzdělání jejich dětí.

MALÝ, VELKÝ, VŠICHNI SPOLU?

Máte doma 2 děti? Jedno začíná být školou povinné a druhé se chystá do MŠ či je v batolecím věku? Na mnoho let by Vám mohla odpadnout otázka každodenní logistiky či role řidiče, který rozváží děti po školách, školkách, odpoledních kroužcích nebo do bezpečného parku ve městě.

Nabízíme vše v jednom. Nacházíme se v prostředí, kde je krásná příroda, kde to více vypadá jako doma než ve škole, kde respektujeme individualitu a tempo každého dítěte. Denně objevujeme nové zákonitosti a dovednosti venku a zároveň v připraveném, rodinném prostředí montessori třídy.

V prostředí harmonie, respektu a akademicky nabitého programu vzděláváme děti od 18 měsíců do 12 let.  Děti tvoří věkově smíšené skupiny ve 3 třídách, které na sebe navazují ( 18 měs. – 3 roky; 3-6 let a 6-12 let). Děti různého věku tráví společný čas při pobytu venku, při obědě, odpoledních aktivitách, kdy ti mladší se zcela přirozeně učí od těch starších a starší pomáhají svým mladším kamarádům. Jako tomu bývá běžně v rodinách. Nemluvě o přínosu heterogenní skupiny pro děti, které nemají žádné sourozence.

Každá třída má svůj program, který vychází ze zákonitostí vývoje. Všichni pedagogové mají nejvyšší montessori vzdělání a doplňují je anglicky hovořící rodilí mluvčí.

Škola je otevřena denně od 7.00 do 16.30 hod.

V našem studijním programu se děti naučí přebírat zodpovědnost za své vzdělání a chování, získají celoživotní lásku k učení, fair play jednání a utvoří si pevný charakter.  To vše mnohokrát zúročí v dalším vzdělávání.

KOSMICKÁ VÝCHOVA - CO TO JE?

Jak co funguje? Jak velký je vesmír? Proč vyhynuli dinosauři? Jak vznikl svět? Na tyto informace hledají odpovědi hlavně děti školního věku. Nespokojí se s jednoduchou odpovědí. Hledají dál. Chtějí vědět proč. A právě kosmická výchova umožňuje školním dětem přenést se do vzdáleného světa kolem nás a trochu více ho pochopit, uvědomit si, že všichni jsme nezbytnou součástí tohoto světa, že vše souvisí se vším a že každý máme svůj „kosmický úkol“.  Toto všechno zprostředkováváme našim dětem pomocí velkých příběhů a mnoha malými následnými příběhy. A děti tyto příběhy milují. Těch velkých je hned zpočátku školního roku připraveno pět: O vzniku vesmíru, O vývoji života na zemi, O příchodu člověka, O vzniku čísel a písma. „Velké“ se nejmenují náhodou. Jsou plné velkých obrazů, propojených celků, velkých otázek, velkého úžasu a velkých výzev.

V Montessori nepostupujeme od jednotlivostí k celku, ale naopak. Smyslem velkých příběhů je zaujmout dětskou představivost, vzbudit zájem o hledání odpovědí, dát jim povědomí o přírodních zákonech a jsou úvodem pro biologii, geografii, historii, fyziku a chemii… a mnoho, mnoho jiného.  Tím, že tyto příběhy představujeme každý rok a vždy malinko jiným způsobem, objevují v nich děti stále nové informace, které je inspirují k další práci. Pokud je nějaká oblast zaujme, mohou se do ní více ponořit a zpracovat vlastní projekt s podrobnějšími informacemi. Touto činností pracují nejen na daném tématu, ale rozvíjejí další dovednosti – čtení, psaní, třídění informací, jemnou motoriku, cit pro detail, umění vytvořit myšlenkové mapy aj.  Při vyhledávání informací a obrázků pracují s různými encyklopediemi, ale také mají k dispozici počítač či iPad, kde získávají již velmi brzy dnes už životně důležité dovednosti. Starší děti tyto projekty mohou celé zpracovávat prostřednictvím počítače, pomocí power pointu či jiného programu. Po dokončení projektu si je děti vzájemně prezentují. Nejen, že ostatní seznámí se spoustou nových informací, ale také trénují dnes tolik ceněné měkké dovednosti jako je umět mluvit, spolupracovat, být tvůrčí, efektivní, ale i umět kriticky vnímat sám sebe.  A všechny tyto dovednosti jsou v dnešní době nepostradatelnými pro budoucí život.

TÝM

MARTIN BOREK

Zástupce ředitele, Montessori průvodce ZŠ a MŠ, třídní učitel Elementary I., metodik prevence a speciální pedagog a marketingový specialista

ZJISTIT VÍCE

SARAH STEHNOVÁ

Párový pedagog Elementary I.

ZJISTIT VÍCE

KATE ZUBAL

English speaking teacher

ZJISTIT VÍCE

ELIŠKA FRAŇKOVÁ

Asistent pedagoga, volnočasový pedagog

ZJISTIT VÍCE

ŠTĚPÁNKA KRCHNÍKOVÁ

Asistent pedagoga, volnočasový pedagog

ZJISTIT VÍCE

JANA STAŇKOVÁ

Zástupce ředitele, třídní učitelka Elementary II., Montessori průvodce ZŠ a výchovný poradce

ZJISTIT VÍCE

JANA “JANE” KRÁLOVÁ

English speaking teacher

ZJISTIT VÍCE

JANA OERTELTOVÁ

Volnočasový pedagog

ZJISTIT VÍCE

DITA BŘEČKOVÁ ŠEINEROVÁ

Ředitelka školy, Montessori průvodce ZŠ a vedoucí ŠPP

ZJISTIT VÍCE

IRENA MALÁ

Třídní učitelka Elementary III. a marketingový specialista

ZJISTIT VÍCE

Facebook