AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

PRIMARY

AMA - ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY

neboli montessori školka plná dobrodružství, odvahy, respektu a harmonie v rodinném prostředí přízemního, bezbariérového domu, kde všude kolem je les a poklidná příroda.. Chodí nám sem srnky, prasátka i s mláďaty, křičí ptáci, vidíme běhat veverky, nacházíme rozmanitý, vzácný hmyz a my tak můžeme objevovat bezpečné prostředí bez křižovatek, automobilů a hluku ulice a dokonce i smogu, který když sedí nad městem, tak většinou zůstává dole pod kopcem a my máme jasno a slunečno.

Naše školka a škola byla založena pro děti a jejich rodiče. Naším cílem je poskytnout dětem prostor pro jejich přirozený rozvoj v motivujícím, svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci.

 

Respektujeme individualitu každého dítěte, necháváme je pracovat na své osobnosti podle svého vnitřního učitele. Tak vedle sebe můžou pracovat děti různého věku a na různé úrovni poznání v toleranci, respektu a lásce. Nehodnotíme děti, ale učíme je, aby každé dítě umělo samo ocenit a dokončit svou práci.

 

V atmosféře klidu se tak v dětech utváří zdravá sebedůvěra, vnitřní klid a harmonie. Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci.

 

Naším cílem je vychovávat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, trpělivé, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

 

Věříme, že to má svůj smysl a dle ohlasu rodičů vidíme, že jsme byli ve správný čas na správném místě :-).

PRAVIDLA V NAŠÍ ŠKOLCE

 • Chceme dodržovat smysluplná pravidla, protože nás chrání a přináší prospěch
 • Chceme dodržovat čistotu a hygienu, abychom byli zdraví, silní a příjemní ostatním
 • Chceme být ohleduplní a přátelští
 • Chceme řešit problémy verbálně a laskavě nikoliv fyzicky
 • Chceme ozdobit svou řeč zdvořilými slovy, která projevují druhým úctu
 • Chceme opatrovat lidskou důstojnost
 • Chceme trpělivě dokončit svou práci
 • Chceme dát prostor kreativitě
 • Chceme vidět věci v souvislostech
 • Chceme být citliví, když je někdo smutný
 • Chceme se starat o Zemi a chránit ji

TÝM

Facebook