AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

PRIMARY

AMA - ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY

neboli montessori školka plná dobrodružství, odvahy, respektu a harmonie v rodinném prostředí přízemního, bezbariérového domu, kde všude kolem je les a poklidná příroda.. Chodí nám sem srnky, prasátka i s mláďaty, křičí ptáci, vidíme běhat veverky, nacházíme rozmanitý, vzácný hmyz a my tak můžeme objevovat bezpečné prostředí bez křižovatek, automobilů a hluku ulice a dokonce i smogu, který když sedí nad městem, tak většinou zůstává dole pod kopcem a my máme jasno a slunečno.

Naše školka a škola byla založena pro děti a jejich rodiče. Naším cílem je poskytnout dětem prostor pro jejich přirozený rozvoj v motivujícím, svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci.

 

Respektujeme individualitu každého dítěte, necháváme je pracovat na své osobnosti podle svého vnitřního učitele. Tak vedle sebe můžou pracovat děti různého věku a na různé úrovni poznání v toleranci, respektu a lásce. Nehodnotíme děti, ale učíme je, aby každé dítě umělo samo ocenit a dokončit svou práci.

 

V atmosféře klidu se tak v dětech utváří zdravá sebedůvěra, vnitřní klid a harmonie. Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci.

 

Naším cílem je vychovávat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, trpělivé, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

 

Věříme, že to má svůj smysl a dle ohlasu rodičů vidíme, že jsme byli ve správný čas na správném místě :-).

PRAVIDLA V NAŠÍ ŠKOLCE

 • Chceme dodržovat smysluplná pravidla, protože nás chrání a přináší prospěch
 • Chceme dodržovat čistotu a hygienu, abychom byli zdraví, silní a příjemní ostatním
 • Chceme být ohleduplní a přátelští
 • Chceme řešit problémy verbálně a laskavě nikoliv fyzicky
 • Chceme ozdobit svou řeč zdvořilými slovy, která projevují druhým úctu
 • Chceme opatrovat lidskou důstojnost
 • Chceme trpělivě dokončit svou práci
 • Chceme dát prostor kreativitě
 • Chceme vidět věci v souvislostech
 • Chceme být citliví, když je někdo smutný
 • Chceme se starat o Zemi a chránit ji

TÝM

MARTIN BOREK

Zástupce ředitele, Montessori průvodce ZŠ a MŠ, třídní učitel Elementary I., metodik prevence a speciální pedagog a marketingový specialista

ZJISTIT VÍCE

TEREZA ADAMCOVÁ

Montessori průvodce MŠ

ZJISTIT VÍCE

CLAIRE PROCHÁZKOVÁ

English speaking asistent

ZJISTIT VÍCE

JIŘINA NOVÁKOVÁ

Montessori průvodce MŠ Primary II.

ZJISTIT VÍCE

JAN “JOHNY” KORBA

English speaking asistent

ZJISTIT VÍCE

Facebook