AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

HARMONOGRAM DNE

Od 7.00 hodin je k dispozici družina.

Příchod dětí probíhá mezi 7.00 a 8.15 hodinou.

 

8.15 – 11.15 nepřerušovaný tříhodinový pracovní cyklus, který je jedním ze základních principů Montessori pedagogiky.

Pro práci dětí budeme využívat především originální Montessori materiál a další didaktické pomůcky

Nábytek odpovídá věku dítěte, v každé třídě je několik stolů a židlí různé výšky.

Třída je připravena tak, aby byla funkční, estetická, čistá, útulná a aby se v ní děti i dospělí cítili spíše jako doma, než ve školce.

Děti budou mít prostor pro Montessori aktivity v připravené, kompletně vybavené třídě rozdělené do čtyř oblastí učení

  1. praktický život
  2. smyslová výchova
  3. pomůcky pro rozvoj jazyka
  4. matematický materiál

+ rozšiřující oblasti jako je připravené prostředí pro botaniku, zoologii, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a historii – naší kulturu.

V dopoledních hodinách je vyhrazen čas i na svačinu, která je umístěna v dosahu dětí a děti se samy obslouží. O čase svačiny si rozhodne každé dítě samostatně dle potřeby.

Komunitní kruh je závěrem každého dopoledního bloku, kde mluvíme o věcech, které nás zajímají a seznamujeme se s různými tématy z Montessori kurikula, prožíváme radosti i strasti každodenního dění.

 

11.00  odcházíme ven se vyvětrat, bez ohledu na počasí (kromě velkých dešťů a extrémních mrazů).
„Není špatného počasí, jen špatného oblečení“ M.M.

 

12.00 oběd

Vaříme si v nově postavené kuchyni, máme vynikající kuchařku, která dbá na pestrý a vyvážený jídelníček.

 

12.30 – 14.15 odpolední čas relaxace a vzdělávací odpolední blok pro předškoláky

Všechny děti po obědě relaxují, mladší děti usínají při čtení pohádek a příběhu, starší děti přecházeji na 2. akademický blok, který je určen všem předškolákům.

 

14.15 – 14.30 odpolední svačina

 

14.30 – 15.30 (16.00) děti odcházejí ven, hrají různé hry, využívají herní prvky na zahradě a tráví aktivně čas venku

Facebook