AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše školka a škola se nachází na jednom z nejkrásnějších míst ve městě, na kopci zvaném Široký vrch, který je vzdálený pouhé 2 km z centra.

 

Jsme často s dětmi v lese či na přilehlé louce, kde je bezpečno, žádné exkrementy a hlavně neomezený prostor, kde můžeme objevovat krásy přírody. Poloha naší školky je opravdovým bonusem pro naše děti, které nemusí chodit za ruce a za kroužky podél silnice na procházky. A když je pod kopcem mlha, u nás nahoře je většinou slunečno. Inverze sedí pod námi. Chodíme denně na hodinu před obědem ven a děti se vrací s rudými tvářemi a krásně vyčerpány a okysličeny. Odpočinek po obědě je pak pro ně odměnou :-).

 

Chceme tu šířit osvětu Montessori a pořádat mnoho přednášek a povídání především pro rodiče a zájemce o Montessori pedagogiku či respektující přirozenou výchovu.

 

Určitě něčím ojedinělým, mimo Montessori akademického programu v rámci školky a školy a krásného prostředí je fakt, že i rodiče mohou v tomto areálu aktivně strávit čas. A to jak s dětmi, tak i bez nich.

PROČ TO DĚLÁME?

„Ve školách, kde jsem vyrůstala, bylo úkolem učitele najít způsob, jak děti donutit dělat to, co jim je nakázáno, vměstnat je do škatulky, což přirozeně vedlo k neustálému řešení konfliktů. Z Montessori přístupu je ve všech směrech cítit, že vychází z pozorování a pochopení dětí. A stejné děti se najednou nadšeně a s láskou učí ´akademickým znalostem´ – matematice, čtení či přírodovědě, a vedle toho všemu, co pro život potřebují – sociálním dovednostem, praktickým věcem, umění říci vlastní názor, naslouchat, kriticky přemýšlet, umět ocenit druhé, sebe a jiné“ D.B.

ČESKO – ANGLICKÁ TŘÍDA MONTESSORI 3-6 LET

Ve věku do 6 let je dítě nejvíce vnímavé k jazyku jak k mateřskému, tak i cizímu. Dítě pak přijímá další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje např. základní jazykovou školou, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem. Nejde tedy přímo o výuku cizího jazyka, která by byla neefektivní v tomto raném věku, ale o navození cizojazyčného prostředí, jenž začne brzy dítě vnímat jako prostředí jemu přirozené. Navíc bylo vědecky dokázáno, že učením se druhému jazyku v předškolním věku, dochází k vytvoření nových mozkových spojů a drah, které vznikají zcela samostatně vedle mozkových drah, které jsou určeny ke komunikaci v mateřském jazyce.

CO VAŠE DĚŤÁTKO ZÍSKÁ VZDĚLÁNÍM V NAŠÍ MŠ?

 • Smysl pro zdravou sebedůvěru a sebehodnotu
 • Klid a soustředění
 • Smysl pro řád a pořádek
 • Vnitřní radost, lásku k životu a ke světu, něco, co dělá lidskou bytost vnitřně silnou a svobodnou
 • Schopnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu a hledat řešení
 • Schopnost tvořit, žít svůj vlastní život podle svých představ, bez mentálních omezení
 • Smysl pro přátelství, pro potřeby druhých
 • Schopnost pomáhat a také být potřebným pro druhé
 • Kladný vztah k přírodě
 • Smysl pro humor
 • Schopnost klást otázky, které Vás budou přivádět do rozpaků

TÝM

MARTIN BOREK

Zástupce ředitele, Montessori průvodce ZŠ a MŠ, třídní učitel Elementary I., metodik prevence a speciální pedagog a marketingový specialista

ZJISTIT VÍCE

TEREZA ADAMCOVÁ

Montessori průvodce MŠ

ZJISTIT VÍCE

CLAIRE PROCHÁZKOVÁ

English speaking asistent

ZJISTIT VÍCE

JIŘINA NOVÁKOVÁ

Montessori průvodce MŠ Primary II.

ZJISTIT VÍCE

JAN “JOHNY” KORBA

English speaking asistent

ZJISTIT VÍCE

Facebook