AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

MARTIN BOREK

Zástupce ředitele, Montessori průvodce ZŠ a MŠ, třídní učitel Elementary I., metodik prevence a speciální pedagog a marketingový specialista

O MNĚ

Jmenuji se Martin Borek a jsem třídním učitelem v 1. trojročí, metodikem prevence a speciálním pedagogem. Mezi mé hobby patří právě práce s dětmi, a to již od dětského věku. Prošel jsem všemi vrstvami parlamentů mládeže (až po národní) a byl jsem předsedou Mosteckého parlamentu mládeže.  Organizoval jsem veřejné akce pro děti, akce ve školách, diskuze s hosty, preventivní programy apod. Za největší úspěch považuji velkou akci „Šikana může překvapit i Tebe!“ na osvětu o šikaně a kyberšikaně. Přes parlamenty mládeže jsem se dostal mezi velmi zajímavé lidi, kteří byli součástí našich akcí. Organizovali jsme např. diskuzi kandidátů na volbu prezidenta ČR. Poté jsem se stal koordinátorem mosteckého parlamentu mládeže. 

 

Od roku 2011 jsem certifikovaným LEKTOREM PROJEKTU  „Nenech sebou zametat!“. Mám za sebou spoustu školení, seminářů a diskuzí s odborníky na téma šikana, kyberšikana a Úmluva o právech dítěte. Zrealizoval jsem workshopy na základních a středních školách, na kterých jsme právě se žáky řešili tato problematická témata. Realizoval jsem část adaptačních kurzů pro různé střední školy z pohledu prevence. 

 

Do mé praxe patří od roku 2013 spousta aktivit volnočasového charakteru – Středisko volného času v Mostě, organizace akcí pro děti, zájmové kroužky, příměstské i pobytové tábory a spousta dalších. 

Od roku 2014 jsem součástí úžasného tábora pro děti. Letní dětský tábor Krušnohor je pro mě opravdu srdcovka. Vytváříme super program, který mají děti velmi rády. Protože jsem ve vedení tohoto tábora, věnuji se pokaždé celý rok přípravě tábora pro 200 dětí.

 

V roce 2015 jsem při pobytu v Londýně absolvoval KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA, kde jsem získal certifikát.

 

V roce 2015 jsem byl na praxi ve Středisku volného času v Mostě. Předmětem praxe byla ekonomika, administrativa a účetnictví.

 

Po střední průmyslové škole v Mostě jsem vystudoval SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKU na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

 

V roce 2019 jsem absolvoval KURZ MONTESSORI asistenta pro děti na základní škole (6-12 let), který byl pořádán společností AMI – MONTESSORI INSTITUTE PRAGUE.

 

V roce 2021 jsem absolvoval kurz v ERUDIO MONTESSORI akreditovaný MŠMT – GEOMETRIE NÁZORNĚ A HRAVĚ, aneb využití pomůcek Montessori pro výuku geometrie pro základní školy (1. – 9. třída). 

A poté jsem se rozhodl pro absolvování dalšího kurzu ve společnosti ERUDIO MONTESSORI, a to DIPLOMOVÉHO MONTESSORI KURZU PRO VĚKOVÉ SKUPINY 3 – 16 LET.

 

V roce 2022 jsem absolvoval kurz PODPORA DĚTÍ S NÁROČNÝM CHOVÁNÍM VE ŠKOLE, který pořádala Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ČOSIV. 

A poté jsem se rozhodl absolvovat workshopy u AMI – MONTESSORI INSTUTE PRAGUE: PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ a POZORUJTE, ZVAŽUJTE, ADAPTUJTE – Speciální potřeby ve třídě pro učitele v mateřské a základní škole.

 

Práce s dětmi mě velmi naplňuje již několik let a jsem rád, že jsem našel skvělou práci, která je zároveň i mým koníčkem.

Moje motto…

„Always think positive“

Facebook