AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Vedoucí ŠPP a speciální pedagog

Mgr. Dita Břečková Šeinerová

Kontakt: breckova@amaschool.cz

Konzultační hodiny dle domluvy

Metodik prevence a speciální pedagog

Bc. Martin Borek

Kontakt: borek@amaschool.cz

Konzultační hodiny dle domluvy

Výchovný poradce

Mgr. Jana Staňková

Kontakt: stankova@amaschool.cz

Konzultační hodiny dle domluvy

Facebook