AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOVIČKA

2 až 4 roky

ZJISTIT VÍCE

PRIMARY
MATEŘSKÁ ŠKOLA

3 až 7 let

ZJISTIT VÍCE

ELEMENTARY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

6 až 12 let

ZJISTIT VÍCE

ADOLESCENTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

12 až 15 let

ZJISTIT VÍCE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2022/2023

Ve dnech 3. a 5. května 2022 od 13:00 do 17:30 hod. proběhne v AMA SCHOOL prezenční zápis žáků do mateřské školy na školní rok 2022/2023.

 

U zápisu je potřeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a potvrzení o povinném očkování dítěte.

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2022. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

 

Kritéria přijetí dítěte do MŠ:

 • Děti jsou do školky přijímány zpravidla ve věku od tří let (mladší dítě je možné přijmout po individuální domluvě).
 • Dítě nemusí mít trvalé bydliště v katastru obce Most, přijímáni jsou děti i z jiných měst a států.
 • Dítě má osvojené základní hygienické návyky a je přiměřeně samostatné svému věku.
 • Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Dítě, jehož rodiče projevují zájem a alespoň povědomí o Montessori pedagogice.
 • Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ)

O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a počátkem června o něm budete informování telefonicky či písemně.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

na školní rok 2022/2023

Ve dnech 6. a 7. dubna 2022 od 13:00 do 17:30 hod. proběhne v AMA SCHOOL prezenční zápis žáků do 1. třídy na školní rok 2022/2023.

U zápisu je potřeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ:

 • Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona, zejména věk dítěte.
 • Dítě nemusí mít trvalé bydliště v katastru obce Most, přijímáni jsou žáci i z jiných měst a států.
 • Podmínkou přijetí není navštěvování MŠ AMA SCHOOL, nicméně tyto děti jsou upřednostněni v případě vyššího počtu přihlášek.
 • Dítě, jehož rodiče projevují zájem a alespoň povědomí o Montessori pedagogice.
 • Dítě je psychicky a fyzicky zralé pro zahájení školní docházky.
 • Přijímáme děti do naplnění kapacity 1. ročníku, tzn. přijímáme 13 žáků

O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a počátkem května o něm budete informování telefonicky či písemně.

CO NABÍZÍ AMASCHOOL

CO VŠECHNO U NÁS MAJÍ VAŠE DĚTI

PlayWisely

KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ V LESE

Je jen málo míst, kde stojí škola a školka na samotě u lesa, na kopci, kam mlha a smog mnohokrát nedosáhne, kde je výhled na okolní kopce...

ZJISTIT VÍCE

ODBORNĚ VZDĚLANÍ PEDAGOGOVÉ

V každé třídě je vysokoškolsky vzdělaný pedagog s akreditovaným montessori výcvikem MŠMT.

ZJISTIT VÍCE

STIPENDIJNÍ PROGRAM

V naší montessori škole a školce nabízíme možnost získat stipendium vyhrazené pro děti se speciálními potřebami nebo pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí.

ZJISTIT VÍCE

CELOTÝDENNÍ ČESKO-ANGLICKÝ PROGRAM

Dětem od 2 do 15 let nabízíme vzdělávání ve čtyřech třídách s připraveným montessori prostředím s originálními montessori pomůckami. V každé třídě je kromě jednoho pedagoga s montessori vzděláním také rodilý mluvčí anebo pedagog hovořící pouze anglicky.

ZJISTIT VÍCE

SCIO NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ

V červnu 2021 jsme se zúčastnili SCIO národního testování! Podívejte se, jak si stojíme :-).

ZJISTIT VÍCE

KOLIK ČASU ZBÝVÁ

DO LETNÍCH PRÁZDNIN

NAŠE NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI

NEZMEŠKEJTE NAŠE UDÁLOSTI A AKCE

There are no upcoming events at this time

PRO VAŠE DĚTI

NÁŠ TÝM

VĚKOVÉ SMÍŠENÉ TŘÍDY

Tříleté věkové rozpětí v každé třídě umožňuje seskupování dětí podobně jako v rodině, kde učení se může probíhat přirozeně. Starší děti se mohou podělit o to, co se naučily a ve stejný okamžik si předáváním upevnit svou vlastní nedávno získanou vědomost. Protože toto učení mezi spolužáky je Montessori metodě vlastní, je zde častější přítomnost konverzací a jazykových zkušeností v obyčejných třídách nevídaných. Činnosti ve třídě podporují vývoj společenského chování, emoční růst, koordinaci malých i velkých svalů stejně jako akademickou přípravu.

PŘÍPRAVNÉ PROSTŘEDÍ S POMŮCKAMI DLE AMI STANDARDŮ

Standardy zajišťují, že škola, která je splňuje, nabízí programy umožňující plný intelektuální, sociální a psychologický rozvoj dětí. Dále zajišťují, že přístup k dětem je v plném souladu s tím, jak jej šíří AMI výcviky pedagogů na celém světě.
Ve správně připraveném prostředí má každé dítě vnitřní sílu, motivaci a schopnost řídit svůj vlastní rozvoj a naplňovat svůj potenciál, a to od momentu narození až do úplné dospělosti. Součástí tohoto prostředí jsou podnětné pomůcky pro práci, ale především my, informovaní a vzdělaní dospělí - rodiče i učitelé.

V KAŽDÉ TŘÍDĚ VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝ PEDAGOG s akreditovaným montessori výcvikem MŠMT

Příprava dospělého, který chce pracovat s dětmi, vyžaduje vysokou úroveň sebe disciplíny, oddanost této práci, vnitřní závazek a vysoce profesionální přístup. Montessori výcvik se speciálními pomůckami. Každá pomůcka má svou specifickou funkci v celkovém schématu Montessori připraveného prostředí.
Jeden z pedagogů jak v základní škole, tak i v mateřské škole disponuje nejvyšším mezinárodním výcvikem pod organizací AMI (Asociation montessori international), kterou založila sama Marie Montessori a jež zaručuje autenticitu akademického vzdělání, které hlásala sama paní Montessori.

KROUŽKY

V AMASCHOOL

Sportovní kroužek s Verunkou a Irčou

Musíme být i ve fyzické kondici...

ZJISTIT VÍCE

Zahradní kroužek / dílny s Ivčou

Pěstovat či vyrábět - to my moc rádi 🙂

ZJISTIT VÍCE

Přírodovědný kroužek s Jančou

Zkoumat a zkoušet!!!! To děti rády!

ZJISTIT VÍCE

Music with Barbra

Hudbu milujeme všichni!

ZJISTIT VÍCE

Yoga with Kate

Protažení těla i ducha - to je jóga 🙂

ZJISTIT VÍCE

Hudební kroužek s Maruškou

Letem světem světem hudby 🙂

ZJISTIT VÍCE

Facebook