AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

SARAH STEHNOVÁ

Párový pedagog Elementary I.

O MNĚ

Jmenuji se Sára. Už od malička jsem tíhla ke kreativní a tvořivé činnosti. Buď jsem tančila nebo malovala. Tanci jsem se věnovala přes 10 let, ale ze zdravotních důvodů jsem se mého tanečního snu musela vzdát. V tomto období mě čekalo rozhodnutí, na jakou střední školu se vydám. A jelikož mě nezajímala ekonomie nebo technické obory, vybrala jsem si pedagogickou školu v Mostě, která mi nabízela předměty výtvarného a hudebního zaměření. V průběhu studia jsem zjistila, jak mě práce s dětmi naplňuje. Při jedné ze školních exkurzí jsem měla možnost se poprvé setkat právě s AMA SCHOOL, která se mi již na první pohled zalíbila. A to nejenom prostředím, ve kterém vzdělávací proces probíhá, ale celou myšlenkou Montessori vzdělávání.

Studium:

  • 2016–2020 – Střední pedagogická škola Most, obor předškolní a mimoškolní pedagogika
  • 2020-dosud – Vyšší odborná škola pedagogická Most, předškolní a mimoškolní pedagogika

Během studia na SOŠ (a nadále při studiu na VOŠ) jsem získala neocenitelné zkušenosti při práci s dětmi.

  • 2017-dosud – externista v Dům dětí a mládeže Paraplíčko Jirkov

V roce 2021 jsem vedla ukrajinskou školičku v Paraplíčku. Poskytovalo se zde adaptační a vzdělávací místo pro ukrajinské děti, které v nelehké situaci utekly před válkou na Ukrajině. Jednalo se o děti, které se ocitly v cizí zemi bez znalosti jazyka a mojí snahou bylo pomoci jim v budoucnu začlenit se a cítit se zde dobře. Některé děti se vrátili zpět do své rodné země, ale valná část zde zůstala a nastoupila do českých mateřských i základních škol.

Ráda ve volném čase vypomáhám v Paraplíčku na různých dětských akcích, pořádání dětských oslav a dále v tomto volnočasovém zařízení vedu školu malování a kreativity. V letních měsících se podílím na organizování příměstských i pobytových táborů.

Každé léto vyrážím na další tábor s partou kamarádů, se kterými připravujeme pro děti velmi bohatý program v přírodě. Mezi mé další zájmy patří hry na hudební nástroje, výtvarné tvoření a cestování.

Jsem ráda, že se v AMA SCHOOL mohu dále profesně rozvíjet.

Moje motto…

Facebook